• Afschaffen leukocytendifferentiatie in procenten

    Met ingang van 15 oktober 2018 worden alleen de absolute celaantallen rapporteren. De procentuele uitslagen worden dan niet meer gerapporteerd.