Privacyverklaring

Star-MDC betracht een integere omvang in de dienstverlening met haar klanten, partners en werknemers. Dit geldt ook voor de persoonlijke informatie die wij over onze klanten zouden kunnen bezitten of verwerven. Wij streven ernaar de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken zo goed mogelijk te beschermen en wij nemen bepaalde voorzorgsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Wij gaan zorgvuldig om met afgenomen lichaamsmaterialen zoals bloed, urine, cellen en weefsel. Extra wetenschappelijk onderzoek gebeurt nooit zonder toestemming van de patiënt. Het kan voorkomen dat Star-MDC het materiaal geanonimisseerd gebruikt voor controlemateriaal. Een patiënt kan hier, als hij/zij dit niet wil, bezwaar tegen maken.