Inspannings ECG

Wat is een inspannings-electrocardiogram?

Het inspannings-electrocardiogram, kortweg fietstest, is een soortgelijk onderzoek als het rust-ECG, maar dan terwijl u zich inspant op een speciale fiets. Tijdens het fietsen worden de elektrische stroompjes die de hartspier doen samentrekken geregistreerd. Er wordt gekeken naar veranderingen van het hartfilmpje tijdens het fietsen die kunnen duiden op een tijdelijk optredend zuurstoftekort van uw hart. Ook wordt gelet op ritmestoornissen tijdens het fietsen.

Wanneer kan ik geen fietstest doen via Star-MDC?

In sommige gevallen, kunt u beter niet via Star-MDC de fietstest ondergaan. De volledige lijst met bezwaren staat op de achterzijde van het aanvraagformulier. Wanneer u twijfelt of u wel bij ons mag komen voor dit onderzoek, neemt u dan contact op met uw huisarts. Soms wordt pas duidelijk dat u niet mag fietsen als u al bij ons bent voor de test. In dat geval worden u en de huisarts direct op de hoogte gesteld van de reden waarom u niet mag fietsen. Soms is het nodig dat het onderzoek dan in het ziekenhuis plaatsvindt. Dit regelt u verder met uw huisarts.

Voorbereiding

De dag van het onderzoek de huid niet insmeren met bodylotion, olie, zalf of crème. Hierdoor blijven de electrodes waarmee de fiesttest wordt gemaakt niet goed zitten op de huid en kan het zijn dat de fietstest niet goed beoordeeld kan worden. Bij mannen die erg behaard zijn op de borst, scheren wij het borsthaar op enkele plaatsen weg. Neem een handdoek, sportkleding of andere makkelijk zittende kleding en (een lijstje van) uw huidige medicatie mee. Het is verstandig op de dag van het onderzoek geen koffie of andere cafeïnehoudende dranken te gebruiken en slechts een lichte maaltijd te nemen geruime tijd vóór het onderzoek. In principe kunt u uw medicatie zoals gebruikelijk innemen. Alleen bepaalde medicatie tegen hoge bloeddruk (zogenaamde beta-blokkers) kan van invloed zijn op de fietstest. Bespreek daarom van tevoren met de huisarts of u deze specifieke medicatie de dag van de fietstest moet innemen of niet.
Bekijk hier de instructiefilm: Inspannings ECG

Hoe gaat een fietstest in zijn werk?

Er wordt begonnen met een rust-ECG. Bovenlijf en enkels moeten daarvoor volledig ontbloot worden. Als het rust-ECG is gemaakt komt een arts kort met u uw klachtenpatroon bespreken, eventuele overige aandoeningen en uw medicatiegebruik. Ook luistert de arts naar het hart. Als er geen bezwaren zijn tegen het doen van een fietstest bij Star-MDC kunt u beginnen met de werkelijke fietstest. Het is de bedoeling dat u ongeveer 10-15 minuten op een speciale hometrainer fietst. Tijdens het fietsen wordt de weerstand steeds hoger. Hoe hoog de weerstand wordt en hoe snel dit gaat is afhankelijk van uw leeftijd, geslacht en lengte. Hierbij gaat de hartslag in korte tijd omhoog. U fietst tot u niet meer verder kunt fietsen. Tijdens het fietsen wordt het hartfilmpje voortdurend geregistreerd en wordt uw bloeddruk regelmatig gemeten. De test is klaar als de hartslag, bloeddruk en het ECG weer normaal zijn. Het hele onderzoek duurt ongeveer 45 minuten waarvan u 10-15 minuten fietst.

De uitslag

De fietstest wordt beoordeeld door een cardioloog en de uitslag wordt naar uw huisarts gestuurd. Twee werkdagen na het onderzoek kunt u contact opnemen met uw huisarts voor de uitslag.

Tot slot

Breng altijd uw verzekeringspapieren, een geldig identiteitsbewijs en het ingevulde aanvraagformulier mee. Neem (een lijstje van) uw huidige medicatie mee en indien u eerder een hartfilm heeft gehad, graag hier de uitslag van meenemen.